CLUBBESTUUR
Ere-voorzitter Antoon Sansen : Ere-burgemeesterHij was burgemeester van 1989 tot en met 1994
en het langst zetelende gemeenteraadslid van de stad Kortrijk. 
Voordien was hij 54 jaar lang onafgebroken raadslid.
Voorzitter Patrick Dubois
Kwadries 89
8560 Gullegem
Tel. 056.40.15.06
e-mail: pat.dub@skynet.be
Secretaris &
Penningmeester
Jean-Pierre Coorevits
Korenbloemlaan 10
8500 Kortrijk
Tel. 056.20.12.63
e-mail: jean-pierre.coorevits@pandora.be
Rekeningnummer BE53 3850 5260 2153
Jaarlijks lidgeld Lidgeld fotoclub 2016: € 35.00

Lidkaart CvB 2016: € 25.00

Lidgeld fotoclub + CvB: € 60.00
Clublokaal Groeningeheem
Passionistenlaan 1
8500 Kortrijk
Vergaderingen Iedere dinsdag van 19 u. tot 22u.
 
© Alle beeldmateriaal op deze website is auteursrechterlijk beschermd
© All material on this site is copyrighted
FOTOGRAFIE - FOTOGRAFEREN - VRIENDSCHAP